Monday, August 12, 2013

SOYUT SANAT

File:Robert Delaunay, 1913, Premier Disque, 134 cm, 52.7 inches, Private collection.jpg

 Robert Delaunay, 1912-1913, Le Premier Disque


Soyut sanat, genel anlamıyla doğada varolan gerçek nesneleri betimlemek yerine, biçimler ve renklerin, temsili olmayan veya öznel kullanımı ile yapılan sanata denir. Nonfigüratif sanat terimi ile değişmeli olarak kullanılır. 20. yüzyıl başında bu terim, gerçek biçimleri sadeleştirilmiş veya değiştirilmiş halleriyle imgelere indirgeyen Kübist ve Fütürist sanatı tanımlamak için de kullanılmıştır.
 emsili olmayan sanat aslında bir 20. yüzyıl icadı değildir. İslam ve Musevi geleneklerinde insanların resmedilmesinin yasak olması nedeniyle bu kültürlerde süsleme sanatları önemli derecede gelişmiştir. Bunlara örnek olarak gösterilebilecek kaligrafi ve hat sanatı da nonfigüratif sanatlardır. Batı kültüründe de soyut tasarımların kökü eskilere dayanır. Bunlara rağmen, soyut sanat süsleme sanatlarından farklı olarak, dekoratif değil güzel sanatlar adı altında incelenir. Bunun nedeni soyut sanat eserinin kendi başına, sanatçının sadece eserin kendisine yoğunlaşmasıyla ortaya çıkmasıdır.

 Wassily Kandinsky, doğadaki dinamik kuvvetlerle uğraşarak madde hakkında bilgimizi artıran bilimin yanında, sanatın görsel dünyanın ardındaki ruhsal güçleri göstermesi gerektiğine inanıyordu. Kandinsky ile Kazimir Malevich ilk defa tamamen soyut olarak nitelendirilebilecek resimler yapmışlardır.


 Abstract art uses a visual language of form, color and line to create a composition which may exist with a degree of independence from visual references in the world.

 Western art had been, from the Renaissance up to the middle of the 19th century, underpinned by the logic of perspective and an attempt to reproduce an illusion of visible reality. The arts of cultures other than the European had become accessible and showed alternative ways of describing visual experience to the artist. By the end of the 19th century many artists felt a need to create a new kind of art which would encompass the fundamental changes taking place in technology, science and philosophy. The sources from which individual artists drew their theoretical arguments were diverse, and reflected the social and intellectual preoccupations in all areas of Western culture at that time.

 Abstract art, nonfigurative art, nonobjective art, and nonrepresentational art are loosely related terms. They are similar, but perhaps not of identical meaning.

 Much of the art of earlier cultures – signs and marks on pottery, textiles, and inscriptions and paintings on rock – were simple, geometric and linear forms which might have had a symbolic or decorative purpose. It is at this level of visual meaning that abstract art communicates. One can enjoy the beauty of Chinese calligraphy or Islamic calligraphy without being able to read it.

  Kazimir Malevich-Black Square


File:Black Square.jpg
 Wassily Kandinsky, On White 2, 1923

 File:Kandinsky white.jpg

 "There is no abstract art. you must always start with something. afterward you can remove all traces of reality."             
                                                                                                               PICASSO

No comments:

Post a Comment